Tagarchief: wanneer mag kind niet naar school

neusverkoudheid bij kinderen update van 11 juni

De regels bij verkouden kinderen zijn iets versoepelt, hieronder de laatste versie van de Rijksoverheid.

Handreiking bij neusverkouden kinderen

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | versie 11 juni 2020 (versiebeheer zie onderaan pagina)

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet iedereen met

verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
EN/OF
(licht) hoesten
EN/OF
plotsteling verlies van reuk en/of smaak
EN/OF
benauwdheid
EN/OF
verhoging óf koorts boven de 38 graden

thuisblijven en sinds 1 juni kan iedereen met bovenstaande klachten getest worden op COVID-19.

Dat personen met neusverkoudheid of andere bij COVID-19 passende klachten thuis moeten blijven geldt ook voor kinderen, die dan dus niet naar school of kinderopvang mogen komen. Het is echter niet wenselijk dat kinderen met bekende chronische luchtwegklachten niet toegelaten worden op school of kinderopvang of steeds opnieuw getest worden. Vooral jonge kinderen hebben zeer regelmatig nieuwe episodes met neusverkoudheid. Op verzoek van de ouders kunnen deze kinderen getest worden, maar ouders zijn niet verplicht om hun kind te laten testen. Scholen en kindercentra mogen geen test eisen.

Basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar school. Het is dan niet nodig om het kind te testen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon, blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

De jeugdarts verbonden aan de school beoordeelt zo nodig de situatie voor het individuele kind in overleg met ouders, school en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Elk kind met nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten kan op verzoek van de ouders getest worden.  Het is met  name belangrijk om het kind te testen als het een contact is van een bewezen COVID-19-patiënt  of als de ouders klachten hebben die kunnen passen bij  COVID-19. Ook als er in een groep van een basisschool 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek weer naar school. Kinderen met een nieuw ontstane neusverkoudheid die niet getest zijn mogen weer naar school als de klachten over zijn.

Kinderdagverblijf of medisch kinderdagverblijf

Als de klachten van een kind als herkenbaar onveranderd passen bij een reeds bestaande aandoening (zoals hooikoorts of astma) mag het kind naar de opvang. Het is dan niet nodig om het kind te testen. Bij verandering van het klachtenpatroon of bij het ontstaan van nieuwe klachten naast het bekende klachtenpatroon blijft het kind thuis tot deze nieuwe klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd.

Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.

Elk kind met nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten kan op verzoek van de ouders getest worden. Het is met name belangrijk om het kind te testen als het een contact is van een bewezen COVID-19-patiënt of als de ouders klachten hebben die kunnen passen bij COVID-19. Als er in een groep van een kinderdagverblijf 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt ook geadviseerd om deze kinderen te testen. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek weer naar school. Kinderen met een nieuw ontstane neusverkoudheid die niet getest zijn mogen weer naar het kinderdagverblijf als de klachten over zijn.

Versiebeheer

  • 11-06-2020: Elk kind met neusverkoudheid kan op verzoek van de ouders getest worden, maar testen is niet verplicht.
  • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn gewijzigd.
  • 12-05-2020: Eerste versie