Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode

Sinds 2012 is de nieuwe Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Wij, als kinderdagverblijf Evy, houden ons aan deze Meldcode. De Meldcode zorgt ervoor dat de pedagogisch medewerkers alert worden op signalen van mishandeling en stimuleert om er een melding van te maken.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is bedoeld voor iedereen die werkt met kinderen of volwassenen (professionals). Het is een stappenplan dat zij kunnen gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunt u inzien op het kinderdagverblijf.

Ook kunt u meer informatie vinden op de website van Veilig Thuis