Praktische informatie

Vanaf januari 2005 maakt de GGd de inspectierapporten van kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang accommodaties en de gastouderbureaus openbaar. U kunt de inspectierapporten bekijken op het kinderdagverblijf of via de website van het LRK

Registratienummers

In het LRK worden  kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang accommodaties en de gastouderbureaus geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang staat. Het registratienummer van uw kinderopvang kunt u vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang. U kiest dan voor de optie “zoeken” en vult dan de naam van de opvanglocatie in. U klikt dan de juiste locatie aan en u krijgt het juiste registratienummer te zien. Bij informatie kunt u ook het LRK registratienummer vinden

Protocollen

Kinderdagverblijf Evy werkt met protocollen, als u de protocollen volgens welke Kinderdagverblijf Evy werkt wilt inzien kan dat op het kinderdagverblijf, daar ligt de map.

Het telefoonnummer van het kinderdagverblijf is: 020-6427464.

 

Contact