GGD inspectierapporten

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen, wordt toezicht gevoerd en waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang (afgekort: LRK).

In dit register zijn de meest recente inspectierapporten van Kinderdagverblijf Evy te vinden.

Kijk hier voor de inspectierapporten.