Opruimen

Tip: Opruimen
Het opruimen van speelgoed kan soms leiden tot conflicten tussen ouders en kinderen. Zorg er daarom voor dat er niet meer speelgoed ligt waar je kind bij kan dan jij als ouder aan kan om dagelijks op te ruimen. Zet speelgoed waar je kind al een hele poos niet meer naar omkijkt een tijdje weg en biedt het een paar weken later weer eens aan. Zorg zelf door de dag heen voor het ordenen van het spelmateriaal. Door het af en toe weer “leuk” neer te zetten gaat je kind er vaak ook weer “leuk” mee spelen en op deze manier wordt het niet te snel een chaos. Van je kind hoef je pas te verwachten dat hij/zij meehelpt met opruimen, als hij/zij een jaar of drie is; voor die tijd is het speelgoed in een mand stoppen en er weer uitgooien nog een spel. Aan opruimen als taak/plicht is een kind pas toe als het ongeveer de schoolleeftijd bereikt. Je kunt natuurlijk wel zelf beginnen met opruimen en vaak wil je peuter je dan graag helpen en op deze manier wordt het opruimen een gezamenlijke activiteit die voldoening en plezier schenkt. Als kinderen voor de schoolleeftijd niet na elk speelmoment worden gedwongen om het speelgoed op te ruimen, zullen zij later makkelijker bereid zijn om dit zelf te doen.

Tips bij opruimen in het kort:
• Zorg voor niet te veel speelgoed
• Zet soms iets weg of introduceer iets weer als “nieuw”
• Herschik/orden het speelgoed door de dag heen
• Verwacht niet te veel van je kind
• Begin zelf met opruimen en reageer enthousiast als je kind helpt