Prijzen kinderdagverblijf Evy voor 2017 bekend.

Kinderdagverblijf Evy heeft dit jaar de uurprijs met maar 0,05 cent verhoogd naar 7,30. Het te vergoeden uurtarief van de Belastingdienst is 7,25. Wij vinden dat het mogelijk moet zijn kwalitatief goede opvang te bieden tegen een zo laag mogelijke vergoeding. Het bedrag dat namelijk boven het door de Belastingdienst te vergoeden uurtarief ligt, krijgt u geen toeslag over en zult u zelf moeten betalen.

Kinderdagverblijf Evy is vanaf 2017 open van 7.30-18.15 hierdoor is er ook een verhoging in het maandtarief gekomen omdat het aantal uren zijn toegenomen.